انگلیسی
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی:حمیدمرتضی اصل              

مرتبه علمی:مربی

پست الکترونیکی :h_mortazaasl@yahoo.com

سوابق شغلی

فعالیتهای اجرائی

  •  معاونت اداری و مالی دانشگاه ازاد مرکز تسوج(حدود 2سال)
  • دبیر اجرائی اولین همایش منطقه ای ریاضیات و علوم کامپیوتر
  • عضو کمیته علمی اولین همایش منطقه ای ریاضیات و علوم کامپیوتر
  • داوری بیش از 8 مقاله در اولین همایش منطقه ای ریاضیات و علوم کامپیوتر
  •  راه اندازی سایت و کارگاه کامپیوتر برادران و خواهران دانشگاه ازاد مرکز تسوج
  • راه اندازی آزمایشگاه و کارگاه بتن و خاک دانشگاه ازاد اسلامی مرکز تسوج

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.